Médiavadász

A madár az ász

Interjú a Médiavadász főszerkesztőjével

interju
Milyen céllal hozta létre a Médiavadász névre hallgató honlapot?

Be kell vallanom, hogy a hírek engem egyáltalán nem hoznak lázba. Legnagyobb részük szemét, az értékes információkat pedig teljesen eltorzítják. Emellett a hírek jönnek-mennek, semmi állandóság bennük. Amit ma hallasz a tévében, és amiről egy egész világ csámcsog, arra holnap már a kutya sem emlékszik. Ami pedig ilyen gyorsan feledésbe merül, az soha sem lehet igazán fontos. A hírekhez kicsit úgy viszonyulok, mint a szilveszterhez: ez utóbbi a nagy tűzijáték, mulatozás és hangzavar miatt akkor is utoléri az embert, ha nem akarja megtartani. Mivel a híreket lehetetlen elkerülni, úgy döntöttem, hogy akkor viszont helyes értelmezésükkel fogok foglalkozni, vagy, hogy a példánál maradjak, megtartom a szilvesztert, méghozzá a lehető legjobban, hogy az ország még eszmélni kívánó rétegét hozzásegítsem a tisztánlátáshoz.

Mit ért értékes információk, hírek alatt?

Úgy gondolom, azok tekinthetők értékes híreknek, amik apropót adhatnak mélyebb ideák kifejtésére. A csupasz tények ismerete még nem sokat ér. Akkor válnak hasznossá, ha azok mentén az emberek fontos témákkal kezdenek foglalkozni. Például ha a hírekben egy királyi családról hallunk, akkor ezt nem arra használjuk fel, hogy az aktualitásokon hüledezünk, hanem arra, hogy elkezdünk gondolkozni a királyság eszméjén, és felidézzük az ezzel kapcsolatos érzéseket, állapotokat. A királyság eszméjén keresztül a béke, a kegyelem teljes uralom, a benső nemesség, a derűs könnyedség képzeteit idézhetjük fel, amik révén lelki- és gondolatvilágunk egészségesebbé tételében járhatunk közre.

Miért gondolja, hogy az Önök hírértelmezései helytállóbbak, mint a nagyobb médiumok megközelítései?

Látni kell, hogy az országos médiumok csak nagyon kis mértékben függenek az államtól. Saját, a mieinktől száznyolcvan fokban eltérő érdekeik vannak, amik megvalósítására szinte korlátlanul törekedhetnek (lásd az RTL Klub vagy az ATV szégyentelen és folyamatos nemzetpusztítását, amit semmilyen komolyabb büntetés nem követ). Amikor pedig ilyen érdekcsoportok garázdálkodhatnak szabadon az országunkban, mindenre lehet gondolni, csak arra nem, hogy a szándékuk egy jól informált, tájékozott és öntudatos nemzet életre keltése. Nem javaslom azt az igen naiv hozzáállást, amely abban a gyermeteg illúzióban ringatja magát, hogy a külföldi vezetőségnek felelő, vagy a nagyon erős idegen nyomás alatt álló médiumok Magyarország érdekében akár egyetlen mozdulatot is tennének.

Ön szerint, ha az állam kezében lenne az összes média, akkor minden rendben lenne?

Ilyet nem állítanék, legalábbis jelen körülmények között semmiképp. A mostani kormány semmi jelét nem adja annak, hogy forradalmi változás következne be egy ilyen esetben, aminek elérésére egyébként képtelen (a TV2 megvásárlása vagy az RTL Klub megadóztatása önmagában vajmi kevés ahhoz, hogy az országban zajló baljós folyamatokat megfékezzék vagy megváltoztassák). Csak abban az esetben lenne jó kezekben a média, ha ezen keresztül az állam megfelelő világszemléletre nevelné a nézőket. De nem ám a „sajátjára”, hanem olyanra, amely egyetemes érvényű, és amely kellő megszólító erővel megfelelő válaszokat ad az ember anyagiságon túlmutató egzisztenciális kérdéseire. Ez alatt azt értem például, hogy képes megmutatni, hogyan lehet tisztességesen és felelősségteljesen leélni egy életet.

Azok, akik a mainstream médiával nincsenek megelégedve az országban, már eddig is számos olyan oldallal találkozhattak (Kuruc.info, Szent Korona Rádió, Alfahír), amelyek alternatív értelmezési lehetőségeket nyújtottak. Miben ad újat a Médiavadász?

A Médiavadász nemcsak híreket közöl vagy értelmez, hanem arra is megpróbál megtanítani, hogyan közöljük vagy értelmezzük a híreket. Mi az, amire oda kell figyelni egy hír kapcsán, és hogy mik azok a szempontok, amik mentén eldönthetjük, milyen állást foglaljunk egy adott kérdésben. Ehhez ismerni kell olyan alapgondolatokat, amelyek szerint a modern világ komoly válságban van, illetve azt, hogy a történelmi-politikai alakulások az állítólagos fejlődés helyett egy egyre végzetesebb hanyatlásba vezetnek. Mindebből pedig olyan tradíció-, vallás- és nemzetellenes csoportok húznak hasznot, akik az emberek leigázását és megnyomorítását tűzték ki céljukként. Ezek az alaptételek még az úgynevezett nemzeti oldalon is nagyrészt idegenek vagy nem eléggé komolyan vettek. Ez pedig azért van így, mert nem rendelkeznek azzal az univerzális rálátással, amik a világ történéseinek egzakt értelmezéséhez szükségesek. Ezzel nem azt mondom, hogy az említett oldalak ne lennének hasznosak, csak azt, hogy nem minden esetben vezetik az olvasókat a tudatosság olyan szintjére, amire mi szeretnénk. Ezzel összefüggő, hogy a legtöbb portál propagandát alkalmaz, mi viszont elsősorban nem meggyőzni akarunk, hanem szempontokat adni a szellemi éberség fokozásához.

Az emberiség egyre gyorsabb ütemű hanyatlásával azért lehetne vitatkozni, hiszen a technikai fejlődés ennek igencsak ellent mond.

Örülök a megjegyzésének, hiszen amit mond, pontosan azt bizonyítja, hogy milyen komoly munkát végzett a média és a közoktatás a magyarság megtévesztése terén. Az, hogy ma fejlődés vagy evolúció van, a modern világ megkérdőjelezhetetlen dogmái közé tartoznak, amiket ezeken a csatornákon keresztül adagoltak be nekünk. Ilyen állításokkor mindig érdemes feltenni magunknak a kérdést, hogy vajon tényleg mi gondoljuk-e így, vagy csak papagájként ismételünk valamit, amit gyermekkorunk óta a fejünkbe vernek. Technikai és biológiai fejlődésmítosz ide vagy oda, amikor körülnézek a világban, nem úgy látom, mintha bármi is bizonyítaná, hogy az ember ma magasabb rendű lenne mondjuk kétezer évvel ezelőtt élő elődeinél. Szánalmasnak tartom azt a mérhetetlenül ostoba magabiztosságot, ami azokat a fiatalokat jellemzi, akik a fejlődés mítoszának bedőlve úgy gondolják, hogy ha értenek az „okos”telefon használatához, feljogosítva érezhetik magukat arra, hogy lenézzenek egy régi bölcset, akinek még a legegyszerűbb gondolatát sem tudnák megérteni. Nos, valakiknek érdeke, hogy így álljunk a dolgokhoz.

Milyen módszereket javasol a média manipulációi ellen egyre gyarapodó olvasótáborának?

Azt javaslom nekik, hogy gondolkozzanak. Legyen témájuk, ami után érdeklődnek, amivel szívesen foglalkoznak, és amiben komolyan el tudnak mélyedni. Ha ilyen nincs, akkor is lesznek az embernek témái, csak akkor nem olyanok, amiket maga választ, hanem olyanok, amiket úgymond ledugnak a torkán. És akkor arról fog gondolkozni és beszélni, amiről az idegen érdekeket érvényesíteni szándékozó média akarja. Szóval a gondolkozásra nagy hangsúlyt kell fektetni, ami lehetőleg az embert előrébb viszi, valami többé teszi, mint ami addig volt. És persze a harcos ellenállásra is szükség lenne, amit a Médiavadász is képvisel.

interjúmanipulációmédiaMédiavadász

• 2015.09.15.


Previous Post

Next Post