Médiavadász

A madár az ász

Hogyan nézzünk videoklipet?

Jelen írásban néhány pontban összeszedjük, mikre érdemes odafigyelni a manapság nagy népszerűségnek örvendő videoklipek megtekintésekor. Elemzésünket Beyonce ’Ghost’ című klipjével illusztráljuk (az általunk közzétett képkockák csak a másodperc töredékéig láthatók, megállítás nélkül ezért észre sem vehetők).

1) Az első és legfontosabb azt tudatosítani, hogy a videoklipek egyetlen képkockája sem a véletlen műve. A szakmai profizmus e szintjén minden pillanat képkockája tudatosan elhelyezett, fontossággal és így üzenettel bír.

2) A videoklipek – ahogy a reklámok – legfontosabb eleme a másodperc töredékéig felvillanó képek alkalmazása, melyek többnyire nem érik el a tudatosság határát. A néző nem veszi észre, vagy ha észre is veszi, egyből kitörlődik tudatos emlékezetéből. Ez azt jelenti, hogy ezeket a képeket a tudatalatti raktározza el, előzetes értelmezés és megítélés nélkül.

beyonce01
Beyoncét elragadja egy formátlan fekete lény. Utalás a bennünk lévő gonosznak való behódolásra. (0:25)

3) A tudatalattinak való üzenés cáfolhatatlan ténye a puszta szórakoztatás célját, netán egyfajta esztétikai művelést szinte teljesen kizárja. A videoklipek nem az emberek kikapcsolódását, szórakoztatását, ne adj Isten, kulturálódását szolgálja: arra törekednek ezek révén, hogy az embereket öntudatlanul a sajátjukkal összeegyeztethetetlen gondolkozás- és viselkedésmintákra szoktassák.

4) A szublimináris (tudatalatti) szoktatás aljas és emberellenes művelete fokozatosan lerombolja az emberi tudat szilárd falát, és megnyitja a lelket mindenféle befolyásnak, amik fölött az egyén elveszíti a kontrollt. Egy ilyen egyén sok, hasonló irányba mutató tudatalatti üzenet hatására, egy idő után szinte korlátlanul manipulálhatóvá válik.

beyonce02
A héber ábécé ’wav’ betűjét formálja Beyonce kezeivel, háromszor. Ennek számértéke 666, ami a Biblia szerint a Sátán száma. (1:52)

5) A videoklipek megszerkesztése több évtizedes pszichológiai kísérleteken és kutatásokon alapulnak, amelyeket a világ legbefolyásosabb, sötét szándékú emberei finanszíroznak. Ezen felül a videoklipek egy része és azok készítői a világot pénzügyileg és ideológiailag uraló hatalmak szolgálatában állnak. (Vesd össze az „illuminati” konspirációval amely kétségtelenül megalapozott, jóllehet, sokszor túlzásokba esik, és a leglényegibb kérdések tekintetében szűklátókörű).

6) A brutálisan sok vágással operáló, mindössze néhány percig tartó, saját ütemében szinte követhetetlen videoklipek képkockánként történő, hang nélküli elemzése javasolt. Ezek sokszor teljesen elütnek a felszínen zajló történettől (amit szintén vizsgálni kell), sokszor egyenesen sátánizmusra és boszorkányságra utaló jelzésekkel tarkítottak. Nem újdonság ez, sok zenész kapcsolata a fekete mágiával és a sátánizmussal bizonyított. Nem könnyen vizsgálható, ugyanakkor nem is elvetendő zsigerből az a tény adalékként, hogy néhány dal visszafelé játszva sátánista üzeneteket rejt.

beyonce03
A fátylak hullámzása „véletlenül” egy olyan denevérszerű, ijesztő lényt rajzol ki, amelyik parancsoló, félelmet keltő pózban (csípőre tett kéz, egyenes tartás) fordul a néző felé. (1:55)

7) A sátáni szimbólumok elsősorban nem azért álságosak, mert ízléstelenek, provokatív jellegűek, csúnyák vagy illetlenek, hanem azért, mert ezek a képek olyan lelki állapotokat, attitűdöket, viszonyulásokat idéznek elő, amik egyén- és társadalomromboló erejűek. Lelki deformációkhoz, zavaros önképhez vezetnek, és az emberi ösztönök uralatlan megnyilvánulásainak engednek teret.

8) A történet, a szöveg, a dallam, a díszlet, a jelmez, a mimika, a fények, az effektek, a szimbólumok mind tudatosan elhelyezettek, amikkel meghatározott szándéka van készítőknek. Ez a szándék nem merül ki az adott divat meghatározásában, noha azt is erőteljesen alakítja, egyre alászállottabb formában.

beyonce04
A fény és a kép, ismét csak „véletlenül”, úgy törik, hogy Beyoncéra a fáraókra jellemző álldísz kerül. Ez egyfelől hamis tekintélyt csinál az énekesből, másfelől a készítők a nézők feletti hatalmukat fitogtatják. (1:54)

9) A videoklipek konkrét, gyakorlati értelemben is rokonságot mutatnak az úgynevezett fekete mágiával, amely nem jelent mást, mint az emberi tudatosság és jóhiszeműség önös érdekből történő manipulatív kijátszását, és irányíthatatlan tudatalatti erők felébresztését. Némelyek meg is állapították, hogy a videoklipek elengedhetetlen eleme, a közös tánc, valójában régi rituális démonidézésekre, vad népek földi és földalatti erőkkel való „kommunikációira” emlékeztetnek.

10) A videoklipek kiemelt célja a vallások és a hagyományok gyalázása, az évezredes normák megtagadása, ily módon a társadalmi kaotizálás. A modernitás új vallását kívánják ugyanis létrehozni, melynek alapja a technokrácia, a szcientizmus és az elállatiasító, aberrált extázis, vagyis a megszállott, uralatlan lelkivilág magasztalása.

beyonce05
Beyonce egy emberalatti vad és démoni lényt idéz meg magában, amelyik a földön vonaglik, és láthatóan elveszítette józan értelmét. (1:40)

11) A videoklipekből elengedhetetlen, szemérmetlenül tolakodó szexualitás alkalmazása három fő célt szolgál. Az egyik azok figyelmének felhívása, akikben csak ennek révén merül fel az érdeklődés a videók iránt. A második a figyelem elterelése azokról a manipulatív elemekről, amikről szót ejtettünk. A harmadik azon szándék, hogy az emberek szexualitáshoz való viszonyát minél jobban pervertálják, abnormálissá tegyék.

12) Az elemzések célja saját tudatosságunk megerősítése, és a manipulációval szembeni védekezés. Továbbá a világban zajló aljas folyamatokkal kapcsolatos tisztánlátás kimunkálása. Mindemellett a videoklipeken keresztül abba is betekintést nyerhetünk, milyen irányba tart a világ, milyen terveik vannak az emberiséggel a készítőknek.

beyonce06
Beyoncét, a valamennyire még embernek ható énekest teljesen elnyeli a benne uralomra jutó sötét lény. A félszeműség mindig a szellemi vakságra és a Sátán uralmára utal. (2:00)

13) A videoklipek majdnem mindegyike azonnali betiltást érdemelne, készítői pedig súlyos börtön- vagy halálbüntetést érdemelnének, mert olyan kegyetlen módon bánnak emberek millióinak tudatával, ami jóvátehetetlen károkat okoz emberi és társadalmi szinten egyaránt.

Reméljük, minél több embernek segítségére lehettünk rövid írásunkkal! Az éberség mindennél fontosabb!

Beyoncemanipulációmédiapszichológiasátánszabadkőművességtudatalattivideoklip

• 2015.09.18.


Previous Post

Next Post