Médiavadász

A madár az ász

Rólunk írták – Két filmajánló részlete

Részletek abból a két mostanában megjelent írásból, amelyek Covid-filmünket ajánlják, ismertetik.

Aki nincs beleragadva a mainstream média egyoldalú félretájékoztató iparának mélybe húzó mocsarába, értesülhetett úgynevezett „alternatív” internetes felületekről, oldalakról, mint amilyen a Médiavadász, amely örvendetes módon az idei nyárra elkészült a Covid-pandémiáról szóló egyórás videójával. A Médiavadász egy évek óta működő független (ez esetben a „független” szó nem üres lózung) médiacsatorna, ami politikai, kulturális, művészeti, társadalmi, esetenként vallási témákat bont ki nagy alapossággal, s leginkább a tárgyalt tematikumokhoz való korszerű hozzáállás terén érdemel figyelmet.

A Médiavadász tradicionális szellemi alapokon nyugszik,

következésképpen a lehető legélesebben áll szemben a fősodrú média és a rendkívül agresszív módon propagált, kondicionált közgondolkozás szimpla, kizárólagosan igazként és követendőként az emberekbe sulykolt nézőpontjával. Számos komoly témát tárgyalt már, sokszor kritika alá vonva megkérdőjelezhetetlennek kikiáltott liberális dogmákat, s beszédes, hogy a legnépszerűbb videómegosztó csatorna többet le is törölt e filmek közül. Nos, a Már csak két hét. A Covid-járvány valódi története is erre a sorsra jutott e médiumnál.

Magyar Hüperión 11. évfolyam 2. szám 266–267. o. (Milán Péter)

A 2014 december elején blog formájában indult, majd 2018 január elejétől videókat is készítő Médiavadász

elsődleges célja, hogy rávilágítson a filmes szcénában olykor csak alig észrevehető szimbólumok, máskor markáns, tendenciózus kampányok formájában jelentkező hagyományellenes, nem ritkán egyenesen démoni törekvésekre.

Nem mellékes viszont az a tevékenységi köre sem, amelynek keretében a filmekben fellelhető tradicionális értékek felkutatására, bemutatására törekszik.

Az eddig elkészült nagyjából száz filmjük – amelyek között százezres megtekintésűeket is találunk – többsége saját alkotás, de időnként általuk magyar felirattal ellátott külföldi filmeket is közzétesznek. A filmjeik jórészt filmajánlók, filmkritikák. Jellemző témáikban a posztmodernitás legveszélyesebb tendenciáit, a virtuális valóság, a metaverzum, a transzhumanizmus kérdését, vagy éppen a popzenei videóklipek rejtett, sátánista szimbolikáját veszik górcső alá.

A Médiavadász első nagyfilmje a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos visszásságokat próbálja csokorba gyűjteni a visszatekintés és a tanulságok levonása céljával.

A nagyjából egyéves munka eredményeképpen 2023 nyarán elkészült filmet az első egy hétben nagyjából százezren tekintették meg annak ellenére is, hogy a legnagyobb videómegosztó, a YouTube algoritmusa gyűlöletbeszédre és félretájékoztatásra hivatkozva a videót már feltöltött, de még nyilvánossá nem tett állapotban letiltotta.

Duo Gladii 3. évfolyam 2. szám, 89–90. o. (Kolonits László)

A Covid-járvány valódi történeteDuo GladiiMagyar HüperiónMár csak két hét

• 2023.12.30.


Previous Post

Next Post