Médiavadász

A madár az ász

Vita a vallásokról – Info Bubble vs. Médiavadász – Ez Sasold #4

Az Info Bubble csatorna készítőjével beszélgettünk a vallások érvényéről, értékeiről, céljáról, azok egymáshoz való viszonyáról.

Főbb témák:

00:00 Bemutatkozás
02:23 A tradicionális világnézetről
04:28 Monoteizmus, henoteizmus, politeizmus
07:57 A hagyományok közös üzenete és a vallásosság fokozatai
10:57 Adhat-e minden vallás kielégítő választ a legfőbb kérdésekre?
13:06 Bűn és bűnhődés
14:05 Az iszlám öt alappillére
17:04 Az írások útja és a világ útja
20:30 A kereszténység érvénye; A többség képviselheti-e az igazságot?
24:42 A szentírások értelmezésének kritériumai
28:42 A vallások általános érvénye
30:54 A vallások isteni vagy emberi eredete
33:03 Érvényes és „érvénytelen” szentszövegek
35:25 Az előírások, szabályok érvénye
41:48 Isten mibenléte és elérhetősége
45:01 Vallás és tradicionalitás
46:51 A szeretetről
47:56 A büntetésről
48:33 Buddhizmus és a négy árja igazság
51:38 A vallások korlátoltsága!?
52:54 Misztikus lények
54:15 Hasonló motívumok a vallásokban
58:23 Csak egy igazság van?
1:03:08 A „szűk ösvény” minden hagyományban megtalálható
1:04:02 Történelmi vonatkozások és a szentiratok hitelessége
1:10:07 Befejezés

Ezt SasoldInfo Bubblepodcasttradícióvallásvita

• 2021.05.30.


Previous Post

Next Post