Médiavadász

A madár az ász

„Brit tudósok” napi hülyítése

A napokban elterjedt egy videó az interneten, melyben különböző nemzetiségű, saját származásukra büszke alanyokat gyűjtöttek össze egy érdekesnek tűnő vizsgálat keretében. A kísérlet azt akarja bizonyítani, hogy mennyire alaptalan az a kivételező, megkülönböztető hozzáállás, amellyel a különböző fajú, nemzetiségű, kultúrájú és múltú emberek viszonyulnak egymáshoz. A „csavar” a történetben, hogy miután kifaggatták az alanyokat a témával kapcsolatos szimpátiáikról és antipátiáikról – amik leginkább azt bizonyítják, hogy ezek az emberek közeli környezetükről pozitívabb, míg a tőlük markánsan eltérő kultúrákról negatívabb véleményt alkotnak –, szembesítik őket DNS-ükből kikódolt valódi származásukkal. Az eredmény „megdöbbentő”.

A videóból kiderül, hogy a néger kubai férfinak Afrikától Kelet-Európán át Ázsiáig a világ minden tájáról voltak ősei vagy a magabiztos izlandi férfinak spanyol, portugál, olasz, görög felmenői voltak. Csattanóként pedig a történelmi okokból utált török ősökkel is rendelkező kurd lány találkozik a teremben a muszlim-zsidó származású, iraki unokatestvérével.

A csöpögős és végtelenül szemtelen konklúzió a következő: az emberek közötti különbségek gondolata idejét múlt és nevetséges hozzáállásról tanúskodik, ugyanis sokkal több közös van bennünk, mint ahogy azt elsőre hihetnénk. A készítők üzenete szerint nincs számottevő eltérés ember és ember között. Mindannyian egy nagy család tagjai vagyunk, ellenségeskedéseink és háborúskodásaink pedig annak köszönhetőek, hogy mindeddig túl naivan álltunk származásunk és identitásunk meghatározásának kérdéséhez.


Kozmopolita agymosás

Valójában már az is egy nagy kérdőjel, hogy mennyire alapozhatunk a DNS-vizsgálat eredményeire. A DNS-ben fellelhető megfelelések ugyanis még nem feltétlenül jelentenek származási láncolatot. Ez abból is kiderül, hogy például a csimpánzokkal is 99%-ban egyezik az ember DNS-e, ám ez még semmiféle származást nem bizonyít, csak azt jelenti, hogy fennáll egyfajta hasonlóság. Ebből származási láncolatot levezetni tudományos csalást jelent, téves következtetést, hiszen a meglévő adatok nem szolgáltatnak bizonyító információkat a feltételezéssel kapcsolatban. (Szakértők szerint ráadásul olyanról sem beszélhetünk, hogy tipikus nemzetiségi DNS.)

De ha fel is tesszük – ám meg nem engedjük –, hogy például egy kenyai négernek kelet-európai felmenői voltak, mindez a kézzel fogható – tehát a nem mikroszkopikus – tényeken mit sem változtat. Ez az ember ugyanúgy fekete bőrű, afrikai szokásokat követő, jellegzetes testi-lelki-szellemi vonásokkal rendelkező, meghatározott életfelfogást képviselő létező marad. Ha tetszik, ha nem. És ezeket a húsba vágó tényeket nem lehet annyival elhessegetni, hogy mit mondott nekünk a DNS.

A videó, amiben állítólag több hivatásos színész is szerepet kapott, tipikus liberális üzenetet hordoz, amely rendre összetéveszti az egyformaságot az egységgel, az alaktalanságot a forma-felettiséggel. A szerzők szándékosan eljelentéktelenítik a képességek, a tulajdonságok, a különbözőségek, a személyiség, az egyediség fontosságát, a nemzeti és kulturális sajátosságok lényegét, értelmét és kézzel fogható hasznát. A velünk született adottságok elvetését, feladását szorgalmazzák azok kiteljesítése helyett.

Noha úgy tűnhet, hogy a videó a múltról tesz kijelentéseket, igazából egy szemünk előtt megvalósuló sötét tervet fest le. „Valakiknek” az a szándéka, hogy a világban megmutatkozó hasznos különbségek teljesen eltöröltessenek a föld színéről. Ez pedig csak úgy valósulhat meg, ha a legalacsonyabb rendűek szintjére húzzák a legkiválóbbakat is. A fajok és kultúrák keveredése éppen ezt a célt szolgálja.

• 2016.06.07.


Previous Post

Next Post