Médiavadász

A madár az ász

Facebook és a szabadkőművesség

Hogy a világ legnagyobb közösségi oldalának kapcsolata van a világ történéseit háttérből irányító, az emberiség megrontására és elnyomására törekvő szerveződésekkel, kulisszatitkok ismerete nélkül, a modernitás logikája alapján is következtetni lehet. Azonban rendelkezünk néhány újabb adalékkal, amelyek talán azokat is meggyőzik, akik jobban ragaszkodnak a kézzel megfogható bizonyítékokhoz, jóllehet ez sem lesz minden kétséget kizáró azoknak, akikben nincs meg eleve az érzékenység a jelenlegi társadalmi folyamatok valódi természetének felismerése tekintetében.

14724613_882751105158234_8918918283658865741_n

Létezik egy szabadkőműves jelvény, amely mind színében, mind formájában kísértetiesen hasonlít a Facebook látszólag „f” betűt ábrázoló logójára, ami több mint elegendő ahhoz, hogy összefüggéseket keressünk közöttük. Ezt az ábrázolást többek közt a „Two Ball Cane” („két labda” és egy „ütő”) nevű szabadkőműves „golfklubnál” is megtaláljuk. Jelképe egy fejével felfelé tartott ütő, amihez két oldalról hozzátapad egy-egy golflabda. Ez az első ránézésre egyszerű ábra, ami mintha kimondottan a sporttevékenységre vonatkozna, nem csak itt merül fel: a szimbólumnak és a névnek több jelentőségteljes kapcsolódása van a szabadkőművesség múltjával (és persze jelenével is).

243tubalcaingt
Az egyik ilyen különös kapcsolódás, hogy John Dee, I. Erzsébet királynő rózsakeresztes udvari okkultistájának és egyben tanácsadó „titkosszolgálati főemberének” aláírása ugyanígy egy „cane” és „two balls” volt (a „cane” más összefüggésben „pálcát”, „sétapálcát” is jelent). Később Ian Fleming, a híres író, a James Bond-regények szerzője, aki egyben hírszerző is volt, regénybeli ügynökének a 007-es megkülönböztető jelzést adta, amely Dee aláírásának numerikus formája.

14671373_882756405157704_1244016418534302920_n
Balra John Dee aláírása, jobbra a szabadkőműves jelvény

Mindebből már gyanítható, hogy az enigmatikus angol elnevezés (two ball cane), illetve különböző ábrázolásai valójában nem rövidítések vagy egy adott tevékenység szimbolikus megjelenítései, hanem egy szabadkőműves mesterjelszót takarnak, amely nem más, mint a szabadkőművesség egyik kulcsfigurájának, a Tórából ismert Tubálkáinnak a neve. A név tehát egy alliteráció, egy félig elrejtett, félig felfedett jelzés, amely a közreműködők hovatartozásáról és céljairól árulkodik.

tubalkain
Tubálkáin, Káin leszármazottja, az első fegyverkovács a héber hagyomány szerint

Ez az ábra tehát egyrészt a szabadkőművességgel, és ennek okkult hátterével, másrészt a titkosszolgálati, hírszerzési megfigyeléssel és az erre alapuló politikával áll összefüggésben. Az okkult háttér feltárása rendkívül messzire vezetne, így erre most nem térhetünk ki, de megjegyezzük, hogy szoros kapcsolatban áll mindannak genezisével, amit olykor „modern világként” határozunk meg vagy az ezt generáló anti- és kontratradicionális erők háttereként tarthatunk számon.

btc26
A Facebook esetében a titkosszolgálati érintettség nyílt titok, és mi is foglalkoztunk már a kérdéssel. Ami viszont újabb megerősítést ad ennek kapcsán, az imént említett „James Bond szál”, amely közvetlenül utal arra, hogy a „felhasználókat” valójában nem „közösségi élményekhez” juttatják, hanem szemmel tartják, adataival pedig, amennyiben saját ügyük ezt követeli, visszaélnek. Ha ez a felvetés helytálló, módfelett nagyképű húzást láthatunk a Facebooktól, amely gyakorlatilag nyíltan beszámol mind szabadkőműves irányítottságáról, mind hírszerzési tevékenységéről. Mindez egyébként összefüggésben van azzal a ténnyel, hogy ezek a társaságok már nem kimondottan szorulnak rá arra, hogy rejtegessék magukat, hiszen egyre kevésbé van mitől tartaniuk, mivel szinte minden az ő irányításuk alatt áll.

06b1eb597eebb6fb86dcbde783b47ea1
Ha valaki mindezt csak véletlennek gondolná, összevetheti a jelenséget a másik legnagyobb internetes felületnek, a GMail „M” betűjének a jelével, amit egy szabadkőműves kötényről mintáztak. A „G” betű pedig ennek megfelelően a szabadkőműves G-re utal, ami az egyik központi szimbólumuk. Így az internetet szinte monopolszerűen uraló két nagy cég, a Facebook és a GMail (Google) (hogy a Yahoo-ra ne térjünk ki, amely a Jahu nevet „rejti magában”) dekódolhatóan szabadkőműves hátteret nyilvánítanak meg.

3hzssln
Érdekes lehet megjegyezni mindezzel összefüggésben, hogy a brit katonai hírszerzés logója egy időben nagyon hasonlított az Egyesült Államok nagypecsétjén szereplő, illuminátusokhoz társított piramishoz.

14721501_882768055156539_2746644689151224533_n
MI5 vagy az ábrán MIV – Military Intelligence, Section 5; Az E II R jelentése: Elizabeth the Second, Regina, azaz II. Erzsébet Királynő

És talán maga a James Bond elnevezés sem véletlen, melynek kezdőbetűi pontosan egyeznek a szabadkőművesség két kozmikus oszlopának betűivel (Boaz és Jachin). Ezt a két oszlopot ráadásul mindig úgy ábrázolják, mint aminek a tetején két gömb van, és ez megfelelésben állhat azzal a két gömbbel, ami a Tubálkáin ábrán is megtalálható. (Jóllehet ezen összefüggések további kutatásra szorulnának.)

boaz_jachin
Láthatjuk, hogy a modern világ legújabb és legnépszerűbb produktumai is bizonyos értelemben a hagyományokból merítkeznek, annak szimbolizmusára támaszkodva bontakoznak ki. Még a legforradalmibb dolgok is valamilyen hagyományra alapozódnak, jóllehet szempontunkból ez a legnegatívabb vonatkozásban látszik megvalósulni. Egy hagyomány, isteni küldetésének beteljesítése helyett önmagából kifordulva, önmagát megtagadva kimérákat hoz létre, az internetet is kézben tartó és azon is behálózni törekvő torz és veszedelmes monstrumokat, melyek az embert az örök rabság felé igyekeznek taszítani.

Ferenchegyi Endre

007FacebookGMailGoogleJames BondJohn DeeMark Zuckerbergmodern világszabadkőművességszimbólumtitkosszolgálatTóraTubálkáintudatalattiÚj Világrendzsidóság

• 2016.11.04.


Previous Post

Next Post