Médiavadász

A madár az ász

A Kétszínű Kutya Párt bűntudatkeltő kampányáról

Folyamatos és mindenre kiterjedő válságban élünk. Válságban van a személyes életünk, a családunk, az ország, a gazdaság, a politika, egy szóval minden. A válság különböző megnyilvánulásai közül, nehéz lenne kiemelni egyet és felkiáltani, hogy ez a legnagyobb baj!

Ha megoldanánk a devizahitelesek problémáját, még mindig ott lenne a katasztrofális népességfogyás, és ha megoldanánk a munkanélküliséget, még mindig ott lenne az iszonyatos mértékű elprolisodás és elcigányosodás. Aktualitása miatt viszont van egy probléma, ami kitüntetettséget évez: a bevándorláskérdés.

Az országot szokás szerint megint kettészakították:

Vannak a bevándorlást ellenzők és vannak a hisztérikusan bevándorlást követelők.

A liberális internetfirkász hadsereg (444, Index, Origo, Hír24, Egymillióan a sajtószabadságért, Kétfarkú Kutya Párt stb.) az első migránsok megjelenése óta hiszterizálja a közvéleményt, és agresszív módon a bevándorláspártiság mellett kampányol, és uszít mindenki ellen, aki fel akar lépni az illegális migrációval szemben. A „szeretet”, a „sokszínűség”, „az elesettek segítése” és ehhez hasonló fogalmakat forgatnak ki eredeti jelentésükből, és ezekre hivatkozva egy szánalmas cirkuszt kerítve, az Afrikai és közel-keleti betolakodók mellé állva kampányolnak hazánk pusztítása mellett.

Ez a nyüszítő banda, talált szócsövére a Kétfarkú (továbbiakban Kétszínű) Kutya Párt nevű gittegyletben, akik „alulról jövő kezdeményezésként”, „civilektől összeszedett pénzen” betolakodók befogadását propagáló óriásplakát kampányt indítottak. Eleinte csak egy darab plakátról volt szó, amit Felcsútra helyeztek el, ami, ha ennyiben marad, még vicces is lehetett volna, csakhogy másfél hét leforgása alatt az egész országot ellepték a migránsimádó plakátok, olyannyira, hogy még a hivatalos állami kormánypropagandánál is több látható ezekből.

Hogy ki nyúlt alá ennek a „civilnek” álcázott kezdeményezésnek, nem nehéz kitalálni, hiszen ismerjük azokat az amerikai, brüsszeli, izraeli érdekköröket és háttérerőket, akiknek a célja Magyarország és egész Európa kaotizációja.

Amire ezen túlmenően most föl kell hívnunk a figyelmet, az a migránspropaganda egyik eszköze, vagyis a bűntudatkeltés.

ketszinukutya01
Kutyának is szánalmas… vagy talán nem is annak szánták?

A képlet, amit a fejünkbe akarnak verni a következő: aki barátja az illegális betolakodóknak, az felvilágosult, fejlett nézeteket vall, nyitott, „európai polgár”, aki ellenzi, hogy négerek lepjék el a Kárpát-medencét, az gonosz, gyűlölködő, szánalmas, maradi, ostoba pária. Nyilván ebből egy szó nem igaz, sőt, a fordítottja sokkal inkább, hiszen

a migránsimádók azok, akik gyűlölködnek, ők rekesztik ki a sajátjuktól eltérő világlátásokat, és ők folytatnak szánalmas hisztériakampányt egy olyan dolog mellett, amit, ha felfognák a következményeit, maguk sem támogatnának.

De ezen már nem igazán háborodunk fel, hiszen ismerjük ezeket a bélyegeket és ezt a hazug elbeszélési módot. Ami tenyérbemászó a mostani jelenségben, az a bűntudatkeltés, vagyis az a módszertani fogás, hogy bűntudatot akarnak ébreszteni a többségi társadalomban, amiért nem kér az idetolakodó idegenekből, és nem akarja eltartani őket. Ennek a kampánystratégiai fogásnak a legeklatánsabb példája az a plakát, amire a következő Biblia idézetet merték rárakni: „Mert éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, és ti befogadtatok.” (Mt 25,35)

ketszinukutya02
Vajon minek nézi a Kétszínű Kutya Párt a keresztényeket? Valami balekmódra önfeláldozó szeretetszolgálatnak? Vagy olyanoknak, akik beengedik a betörőt a házukba, megtömik a zsebét pénzel, és még a kést is odarakják a saját torkukhoz? A ballib slepp kéri számon a keresztény konzervatív magyarságot, hogy miért nem „eléggé” keresztény? Abszurd! Az a ballib slepp, aki ajvékolva „Je Suis Charliezott” még januárban, amikor (ki tudja, milyen körülmények közt) megölték azokat a firkászokat, akik nem győztek versengeni a keresztény szentségek meggyalázásában. Az a ballib slepp, aki tavaly nyáron a tenyerén hordva ünnepelte a buzifelvonuláson papi reverendába öltözve faszt szopó deviánst. Az a ballib slepp, aki minden nemzeti és keresztény értéket le akar rántani a maga mocskába (lásd a tavalyi, Szent Koronát és Szűz Máriát gyalázó pólókat és az e melletti kiállást az internetes szennymédiák részéről).

Ezek akarnak most minket kereszténységből számon kérni?

De nem csak az elmúlt egy évből, tíz évből, huszonöt évből lehetne számtalan példát hozni arra, hogy a liberális véglények mennyire utálják a kereszténységet. Már eleve megjelenésekor, a 18. században az volt a liberalizmus legfőbb követelése, hogy „Az államot és az egyházat válasszák szét!” Tessék, sikerült! Most meg a kétszínű férgek, Biblia idézetet lobogtatva vádolják az államot, amiért (látszólag legalábbis) nem akar asszisztálni az ország tönkretételének újabb fázisához.

Ráadásul olyan kereszténységet „kérnek számon”, ami nem is az, és soha sem létezett. Soha nem volt keresztényi kötelesség a betolakodók befogadása, megetetése és eltartása. Soha sem volt ilyen a történelemben, mert ez nyilvánvalóan egy szánalmas és káros hozzáállás, ami a közösség öngyilkosságát készíti elő. Nem ez a keresztényi szeretet. A keresztényi szeretet azoknak jár, azokra vonatkozik elsősorban, akik betartják a közösség szabályait, és betartják Isten parancsolatait, és nem olyanokra, akik ártó szándékkal közelednek és élősködni akarnak a jó szándékú embereken.

Semmit sem ért a kereszténységből, aki azt hiszi, hogy a „térden csúszó önfeláldozás” az igazi kereszténység.

Szeretné a ballib slepp, hogy ilyen „jó” keresztények legyünk, mert az ilyen ember az jelentéktelen, és harc nélkül megadja magát. De a Kétszínű Kutyák hiába csaholnak és nyüszítenek, nem fogunk bűntudatot érezni! Nincs miért. Nem fogjuk sajnálni és eltartani az országunkba betörő migráns seregeket. Jézus nem azt tanította, hogy alázkodjunk meg, és balek módjára szolgáljuk ki ellenségeinket! A kereszténység nem az önfeladás, a gyengeség, és a meghunyászkodás vallása! Nem volt ilyen soha, és mi sem vagyunk ilyenek. Számunkra az ország és a világ mai infernális állapotait látva, ez a Biblia idézet jut eszünkbe:

„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert.” (Mt 10,34)

ketszinukutya03
Az állam és az egyház szétválasztásáért nyüszítő liberálisok utódai (akik, miután Európában már sikerült elérniük, most az iszlám világ esetében nyüszítenek az egyház állami befolyása miatt) egy másik hasonlóan aljas és kétszínű plakátjukon, Szent István királyunk, Szent Imre herceghez írt intelmeiből ragadnak ki egy mondatot: „Az egy nyelvű és egy szokású ország gyönge és esendő.”

Ez a plakát is mintapéldája a cinikus félremagyarázásnak, és az egetverő hazugságnak. Semmi kétségünk ne legyen, ha Szent István királyságában jelentek volna meg néger hordák a déli határnál, azon nyomban szétverte volna seregével azokat. A többnyelvűség, többszokásúság csak akkor erősíthet egy államot, ha az államalkotó nemzet szellemisége alatt és szellemei ereje által formálódik minden kisebb etnikum, nemzetiség egy sokszínű de egységes állammá. Ekkor az államalkotó nemzet a centrum szerepét tölti be a nemzetiségek számára, és azok nem szakadhatnak le a centrumról. Ahogy a római mondás tartja: Vis unita fortior! Egységben az erő!

ketszinukutya04
Tehát Szent István intelmének valódi jelentése: minél szélesebb nemzetiségi és kultúrális sokszínűség fölött képes egységet teremteni, a centrum szerepét betölteni a magyarság szellemisége, annál erősebb lesz az állam, és ez egy fokmérője is erejének.

Ha megnézzük, kik követelik ma a bevándorlást, akkor azt látjuk, hogy azok, akik már rég leváltak a magyarság szellemiségéről, szellemi küldetéséről, sőt, ha jobban megkaparjuk a múltat, láthatjuk, hogy ezeknek a mostani liberális jogvédő és internetfirkász csoportocskáknak a konkrét vagy legalábbis eszmei elődei is már azon ügyködtek, hogy minél többeket leválasszanak a magyarság szellemi egységéről. Már évszázadok óta működnek olyan erők, amiknek a nemzettudat megbontása, és a magyarság szellemi küldetésének aláásása a célja. Nyílván ezek az újabb generációk (akiknek már a nagyapjuk se tartotta magyarnak magát) még gátlástalanabbul csinálják ugyanezt.

Nyilvánvaló az is, hogy az Afrikából idejövő bevándorlók, nem a Szent Istváni értelemben fogják több kultúrájúvá tenni az országot, hiszen nemhogy a magyarságról, de még az európaiságról sincs semmi fogalmuk, és ahogy a nyugati példák mutatják, három-négy generáció után sem lesz fogalmuk.

Beilleszthetetlenek, és csak azoknak az országlakóknak a táborát szaporítják, akik kívül vannak a magyarság még talán valamennyire meglévő szellemiségén és szellemi egységesítő erején. Persze ez is a cél. Párhuzamosan azzal, hogy minél többeket leválasztanak a magyarságról (pl. emigráns hiszti) olyanokkal töltik föl az országot akik nem részei és soha sem lesznek részei a magyarságnak (lásd cigánykérdés). Mindezeket a céljaikat persze nem írhatják ki óriásplakátokra, ezért mindenféle trükkök bevetésével, jelen esetben bűntudatkeltéssel operálnak.

„Nesze bunkó magyar, még István királyod is szégyell téged!” Ez a Kétszínű Kutyák bújtatott üzenete.

Bűntudatkeltés aljas, hazug szándékból. Sem a Kereszténységhez, sem Szent Istvánhoz nincs semmi közük, nem értenek belőlük semmit, kiforgatják tanaikat, szavaikat és a saját aljas szándékaik szerint használják föl (némileg másképp, de hasonlóan aljas és kétszínű csoportocska a „Zsidók Jézusért”). De aki átlát ezeken a kétszínű ebeken, az szilárdan áll a helyén, és harcol tovább nemzetünk megmaradásáért.

A Kétszínű Kutyák ezzel az átlátszó és aljas húzásukkal remélhetőleg végleg lejáratták magukat. A képmutató bűntudatkeltési kísérletük egy kudarc, amivel csak saját alávalóságukról rántották le a leplet. A ballib internetes slepp nyüszítése nem érdekli a hazájáért felelős józan embereket. Internetes firkászhadseregük saját bukását készíti elő. Bűntudatot akarnak kelteni, de rossz helyen próbálkoznak. Arról nem is beszélve, hogy saját magukat is megtagadták ezzel az akcióval, hiszen tavaly nyári főellenségük, Simicska Lajos a hazai óriásplakát helyek 95%-nak birtokosa. Az ő támogatása nélkül nemigen tudták volna elárasztani az országot a migránsimádó és bűntudatkeltéssel próbálkozó plakátjaikkal. De hát ilyenek a Kétszínű Kutyák, mindig azt ugatják, amit a gazdájuk mond nekik, és mindig annál pitiznek, akinél a zsíros falatok vannak.

Hámory Dénes

bevándorlásKétfarkú Kutya Pártmanipulációpolitikapropagandareklám

• 2015.09.18.


Previous Post

Next Post